Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje szeroko pojęte stosunki między zatrudniającymi a zatrudnionymi.

Udzielamy wsparcia prawnego w sprawach pomiędzy stronami umowy o pracę i umów pokrewnych, a także takich, w których stroną jest urząd lub instytucja państwowa. Reprezentujemy zarówno osoby pracujące, jak i przedsiębiorstwa.

Wsparcie prawne pracowników

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe i reprezentujemy przed sądami osoby, które spotkały się z bezprawnym działaniem ze strony pracodawcy. Mogą Państwo zwrócić się do nas w sprawach o ustalenie stosunku pracy, odzyskanie zaległego wynagrodzenia, odszkodowanie za wypadki i choroby zawodowe, a także mobbing i dyskryminację w miejscu pracy.

Wsparcie prawne przedsiębiorców

Reprezentujemy przedsiębiorców w każdej sprawie związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Priorytetowo traktujemy sprawy prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą Państwo także liczyć na nasze wsparcie w przypadku zniszczenia mienia firmowego przez pracowników lub nieuprawnionych żądań z ich strony.

Sprawy dotyczące zatrudniania obcokrajowców

Zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej wymaga spełnienia dodatkowych warunków formalnych. Pomagamy przygotować umowy i kontrakty pomiędzy stronami, wywiązać się z obowiązków ustawowych, a także reprezentujemy strony poszkodowane w transgranicznych stosunkach pracy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych to dziedzina, w której warto zadbać o stałe, długoterminowe wsparcie. Bardzo chętnie go Państwu udzielimy.