Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karolkampeoj/ftp/strona/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Prawo karne – pomoc prawna i reprezentacja przed sądem
Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne kojarzy się przede wszystkim z poważnymi przestępstwami, tymczasem większość obywateli spotyka się z nim w zupełnie prozaicznych sprawach, takich jak wykroczenia, mandaty, sprawy karnoskarbowe i dotyczące naruszeń mienia.

Udzielamy porad prawnych i prowadzimy sprawy karne osób, które stały się stroną postępowania karnego lub karnego wykonawczego. Czynnie uczestniczymy w dotyczących Państwa postępowaniach przygotowawczych, procesach przed sądami karnymi, a także postępowaniach w sprawie odroczenia wykonania kary czy dozoru elektronicznego.

Kogo reprezentujemy w sprawach karnych?

Wspieramy prawnie naszych klientów bez względu na to, w jakiej sytuacji się znaleźli.

Pracujemy dla osób oskarżonych o przestępstwa i wykroczenia. Pomagamy w ocenie i przedstawieniu dowodów świadczących na korzyść oskarżonego, przygotowujemy pisma procesowe i występujemy przed obliczem sądu.
Bez względu na sytuację, każdy ma prawo się bronić i my jesteśmy gotowi mu pomóc.

Wspieramy poszkodowanych i oskarżycieli posiłkowych. W większości przypadków w roli oskarżyciela występuje w Polsce prokurator. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przestępstwo dotknęło kogoś osobiście i oskarża on sprawcę (np. w sprawach o zniewagę) lub występuje jako oskarżyciel posiłkowy. To trudna i odpowiedzialna rola, którą pełniąc, warto skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii adwokackiej.

Obsługujemy organizacje pozarządowe. Mimo iż osoby prawne nie mają ustawowo określonej roli w postępowaniach karnych, często chcą w nich uczestniczyć i aktywnie wspierają jedną ze stron. Służymy im wsparciem prawnym w tym zakresie.

Sprawy karne są bardzo istotne i zdecydowanie warto w ich trakcie korzystać ze wsparcia kancelarii adwokackiej. Chętnie go udzielimy.