Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karolkampeoj/ftp/strona/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Wsparcie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego
Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo szeroka dziedzina, z którą będą się Państwo spotykać podczas zawierania umów, podziału spadków, rozwodów, dochodzenia odszkodowań czy sporów sąsiedzkich.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że liczą Państwo na szybkie rozstrzygnięcia w sporach cywilnych. Cenimy czas naszych klientów. Dążymy do pomyślnego i możliwie najszybszego zakończenia sprawy.

Kiedy zwrócić się po pomoc w zakresie prawa cywilnego?

Udzielamy wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania cywilnego, a także w sytuacjach, gdy sprawa nie toczy się przed sądem.

Negocjacje między stronami

Zanim rozpocznie się postępowanie cywilne, warto spróbować negocjacji z osobą lub organizacją, którą chciałoby się pozwać. Wsparcie kancelarii adwokackiej w rozmowach daje drugiej stronie jasny sygnał, że traktuje się sprawę poważnie i że znajdzie ona swój finał w sądzie, jeśli negocjacje nie zakończą się pomyślnie.

Postępowanie przedsądowe

Jeszcze przed złożeniem pozwu cywilnego w wielu sprawach można wystosować formalne wezwania, których spełnienie wystarczy, by postępowanie przed sądem nie było potrzebne. Dotyczy to np. wezwań do zapłaty, do spełnienia świadczenia, do zaniechania naruszeń. Działa to szczególnie dobrze wobec przedsiębiorstw.

Postępowanie cywilne przed sądem

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego. Przygotowujemy pozwy i pisma procesowe, reprezentujemy stronę przed sądem, składamy wyjaśnienia i negocjujemy ugody sądowe. Dążymy do rozwiązań, które są dla Państwa najbardziej efektywne pod względem finansowym, starając się nie przedłużać postępowań.

Postępowanie odwoławcze i egzekucyjne

Nawet gdy decyzja sądu staje się prawomocna, pozostaje jeszcze kwestia faktycznego spełnienia ustanowionych przez sąd warunków. Nie zostawiamy naszych klientów na tym etapie, lecz wspólnie z nimi dążymy do pełnego sukcesu, np. odzyskania należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Udzielamy porad z zakresu prawa cywilnego. Jeśli są Państwo w stanie sporu cywilnego i potrzebują wsparcia prawnego – jesteśmy do dyspozycji.