Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi, w tym sprawach podatkowych, dotyczących nieruchomości i błędów w działaniu administracji państwowej.

prawem administracyjnym zetkną się Państwo przede wszystkim prowadząc działalność gospodarczą, ale też dysponując swoimi nieruchomościami, wyrabiając stosowne dokumenty i pozwolenia. Decyzje urzędników kontroli skarbowej, urzędu miasta lub gminy czy wyspecjalizowanych instytucji nie zawsze będą jasne. Może się zdarzyć nawet tak, że będą zupełnie niezgodne z prawem lub pozbawione sensu. Wynika to ze stopnia skomplikowania polskiego prawa i częstych zmian w nim zachodzących. Jeśli potrzebują Państwo przewodnika w tej gęstwinie przepisów, a zwłaszcza gdy są Państwo stroną w postępowaniu przed sądem administracyjnym, służymy szeroko pojętą pomocą prawną.

Oferta kancelarii w zakresie prawa administracyjnego

  • Reprezentujemy firmy i osoby fizyczne przed organami administracji publicznej.
  • Pomagamy w uzyskaniu decyzji administracyjnych (np. zmiana warunków zabudowy).
  • Sporządzamy wnioski i pisma w postępowaniu administracyjnym.
  • Reprezentujemy przed sądami administracyjnymi.
  • Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Proszę pamiętać, że urzędnicy pracują dla Państwa, nie Państwo dla nich. Zapraszamy do powierzenia swoich spraw administracyjnych naszej kancelarii adwokackiej.