Oferta

Porady prawne

Oferujemy profesjonalne porady prawne. Adwokat Karol M. Kampert to doświadczony adwokat, który niejednokrotnie pomagał ludziom. W dzisiejszych czasach rozstrzyganie różnego rodzaju sporów często kończy się w sądzie. W takiej sytuacji dobór odpowiednie reprezentanta jest bardzo ważną kwestią. Nasza kancelaria reprezentuje i pomaga klientom w wielu dziedzinach prawa.

zdjecie1

W ofercie Kancelarii znajduje się doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w następujących kategoriach:

  • postępowania wykonawcze - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kar, postępowania w sprawie dozoru elektronicznego,
  • postępowania sądowe – reprezentacja Klientów indywidualnych i instytucjonalnych sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych,
  • prawo karne – profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych,
  • prawo cywilne – profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw cywilnych na etapie postępowania przedsądowego oraz w procesach sądowych,
  • prawo gospodarcze – przygotowywanie umów handlowych, zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prawo spadkowe – reprezentacja w sprawach dotyczących odrzucenia i przyjęcia spadku, unieważnienia testamentu, zapłaty zachowku,

zdjecie2

zdjecie6

  • prawo administracyjne – reprezentacja w kontaktach z organami administracji publicznej, obsługa prawna uczestników procesu budowlanego oraz w innych sprawach z szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym wywłaszczeń nieruchomości i prawa patentowego,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – reprezentacja w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej, zarówno w procesach sądowych, jak i postępowaniach mediacyjnych,
  • prawo pracy – reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego ustaniem,
  • prawo ubezpieczeń społecznych (ZUS) – reprezentacja w sprawach prowadzonych przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze usługi wykonujemy głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale działamy na terenie całego kraju.