Skip to content

Oferta

W ofercie Kancelarii znajduje się doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w następujących kategoriach:

postępowania wykonawcze

odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kar, postępowania w sprawie dozoru elektronicznego,

postępowania sądowe

reprezentacja Klientów indywidualnych i instytucjonalnych sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, 

prawo karne

profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych,

prawo cywilne

profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw cywilnych na etapie postępowania przedsądowego oraz w procesach sądowych, 

prawo gospodarcze

przygotowywanie umów handlowych, zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 

prawo spadkowe

 reprezentacja w sprawach dotyczących odrzucenia i przyjęcia spadku, unieważnienia testamentu, zapłaty zachowku,

prawo administracyjne

reprezentacja w kontaktach z organami administracji publicznej, obsługa prawna uczestników procesu budowlanego oraz w innych sprawach z szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym wywłaszczeń nieruchomości i prawa patentowego, 

prawo rodzinne i opiekuńcze

 reprezentacja w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej, zarówno w procesach sądowych, jak i postępowaniach mediacyjnych,

prawo pracy

reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego ustaniem,

prawo ubezpieczeń społecznych (ZUS)

reprezentacja w sprawach prowadzonych przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

prawo międzynarodowego

prowadzenie spraw karnych toczących się na terenie innego państwa; pomoc w uzyskaniu wizy na pobyt na terytorium Polski; uzyskaniu numeru PESEL. 

„Wszystko jest negocjowalne”
Gavin Kennedy