Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/karolkampeoj/ftp/strona/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Podstawowe elementy, które powinien zawierać pozew rozwodowy
Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

jakie elementy powinien zawierac pozew rozwodowy

Rozwód jest jednym z najbardziej bolesnych przeżyć, powodującym skutki przez psychologów porównywane do traumy po śmierci współmałżonka. Aby ograniczyć stres związany z rozwodem i wyjść z sali sądowej z satysfakcjonującym nas wyrokiem powinniśmy przede wszystkim dobrze przygotować pozew. Jego elementy będą zależały głównie od tego, czy decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, czy bez. Sprawdź, jakie są ogólne zasady pisania pozwu rozwodowego i co powinien zawierać.

Jakie są ogólne cechy charakterystyczne dobrze napisanego pozwu rozwodowego?

Bez względu na to, czy pozew rozwodowy piszemy z orzekaniem o winie współmałżonka, czy bez orzekania o winie, powinien on być napisany w sposób jasny, czytelny i klarowny. Ponadto powinien być dobrze skonstruowany pod względem formalnym oraz merytorycznym, a także zawierać kluczowe stwierdzenia, pozwalające uniknąć przedłużania się procesu. Pismo musi być wyczerpujące, a jednocześnie zwięzłe, bez emocjonalnych naddatków i przesadnego wyrażania emocji. Liczy się klarowna, logiczna argumentacja, zmierzająca do udowodnienia, że nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego i że powrót do siebie współmałżonków jest niemożliwy. Ponadto, bez względu na rodzaj pozwu o rozwód, powinien posiadać on dane stron: powoda i pozwanego. Pozew zaczynamy pisać od podania danych powoda, czyli osoby składającej pozew. Należy podać imię, nazwisko, adres oraz nr PESEL. Następnie podajemy dane pozwanego: imię, nazwisko i adres, bez numeru PESEL. W pozwie należy oznaczyć także sąd okręgowy, do którego kierujemy sprawę. Będzie nim sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie dzieli wspólne miejsce zamieszkania.

Co powinien zawierać pozew o rozwód bez orzekania  o winie?

Jeśli zdecydujesz się na napisanie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie musisz przygotować rzeczową argumentację, udowadniającą trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko on stanowi podstawę do wydania wyroku rozwodowego, przy czym pamiętaj, że samo stwierdzenie o rozkładzie pożycia nie wystarczy. Musi ono zostać poparte solidną argumentacją oraz opisaniem przyczyn zaistniałego stanu rzeczy. Wskazywać można na niezgodność charakterologiczną małżonków, znaczącą różnicę dochodów lub inne przyczyny, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Warto także zdać sobie sprawę, że w pozwie bez orzekania o winie nie wskazujemy winnego rozpadu małżeństwa, lecz jednocześnie objaśniamy przyczyny, które odprowadziły do rozpadu więzi małżeńskiej. Trwałość rozpadu pożycia natomiast oznacza, że nigdy nie powrócimy do małżonka, a chęć rozstania jest definitywna i ostateczna, co należy w pozwie bardzo wyraźnie stwierdzić i zaznaczyć. Zupełny rozkład dotyczy zarówno więzi uczuciowej, gospodarczej, jak i fizycznej. W pozwie należy szczegółowo wykazać, że wszystkie te więzi ustały, co oznacza na przykład prowadzenie przez małżonków dwóch osobnych gospodarstw domowych, co najmniej półroczny brak stosunków intymnych między małżonkami oraz wygaśnięcie uczucia miłości. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie kwestie dotyczące zamieszkania alimentów na małoletnie dzieci i opieki nad nimi czy podziału majątku regulowane są między małżonkami. Stwierdzenie o samodzielnym rozwiązaniu tych kwestii także powinno znaleźć się w pozwie.

Jak sformułować pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Jeśli żywisz przekonanie, podparte solidnymi dowodami, że za rozpad małżeństwa jest odpowiedzialny współmałżonek, sformułuj pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Wyżej wymienione elementy muszą w tym przypadku zostać podparte mocnymi dowodami, takimi jak maile, smsy, listy, dokumenty, filmy lub zdjęcia. Równie ważne w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie będą twierdzenia potwierdzone przez biegłych sądowych lub lekarzy oraz zeznania świadków, potwierdzające nasze argumenty, które należy dołączyć do pozwu.

Ważne, aby w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie bardzo wyraźnie od razu zaznaczyć, że winnym rozpadu jest współmałżonek, poprzez początkowe stwierdzenie „W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki … z pozwanym … zawartego w dniu … w  … przez rozwód z winy pozwanego”. Rozwód z orzekaniem o winie wiąże się również z sądowym rozstrzygnięciem kwestii alimentów na małoletnie dzieci lub/oraz małżonka, opieki nad dziećmi czy sądową eksmisją małżonka. O to wszystko należy wnosić w pierwszej części pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Jego drugą część stanowi argumentacja, mająca na celu udowodnienie, że winnym rozpadu więzi małżeńskiej jest współmałżonek.

Napisanie dobrze skonstruowanego pozwu rozwodowego, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, jest zadaniem trudnym. Dlatego aby mieć pewność, że pozew nie zostanie odrzucony przed jego rozpatrzeniem, na przykład z powodu błędów formalnych, warto jego sporządzenie zlecić doświadczonym adwokatom. Nasza kancelaria pomoże Ci napisać odpowiednie pisma, a także przeprowadzi Cię przez trudną i stresującą procedurę rozwodu, zapewniając psychiczny komfort.

 

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?